ลบ แก้ไข

ทุนป.โท100%Schwarzman

 
ทุนป.โท100%Schwarzman
University of Queensland 1 ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลียประกาศให้ทุนกับนักศึกษาที่มีปัญญาเป็นเลิศทั้งชาวออสเตรเลียนและนานาชาติ เพื่อเรียนปริญญาโท(ไม่จำกัดสาขา) ประจำปีการศึกษา 2022-23 ทุนช่วยเหลือค่าเรียนเต็มจำนวนและผลประโยชน์อื่น ๆ อีกหลายอย่าง เปิดรับใบสมัครถึง 20 กันยายนศกนี้
           มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เรียกกันติดปากว่า Sandstone Universityถือเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย เปิดสอนระดับอนุปริญญาตรี ปริญญาโทปริญญาเอกและสูงกว่าปริญญาเอก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเคยได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดอันดับที่ 48 ของโลก
           ผู้ผ่านการพิจารณาทุนนี้จะได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าธรรมเนียม ห้องพัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปและกลับจากปักกิ่งในโปรแกรมทัวร์ศึกษา นอกจากนี้ยังช่วยเหลืออีกหลายอย่าง เช่น หนังสือและอุปกรณ์ที่จำเป็น แล็ปท็อปLenovo สมาร์ทโฟน  ประกันสุขภาพและค่าใช้จ่ายส่วนตัว
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครจากทุกสัญชาติทั่วโลก
-สมัครเรียนปริญญาโททุกสาขาวิชาที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัย
-ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 1 สิงหาคมของปีที่ลงทะเบียน -มีอายุอย่างน้อย 18 แต่ยังไม่ถึง 29 ปี ณ วันที่ 1 สิงหาคมของปีที่ลงทะเบียนเรียนโครงการ Schwarzman Scholars
            ผู้สนใจทุนนี้ต้องเริ่มด้วยการสมัครเรียน postgraduate degree coursework กับทางมหาวิทยาลัย (ดูเกณฑ์รับสมัครที่entry requirements )หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึง apply เพื่อขอทุนในลำดับต่อไป ส่วนหลักฐานประกอบที่ต้องแนบมาด้วย คือ resume (2-page maximum), transcripts/academic records essays (2) and letters of recommendation
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES