ลบ แก้ไข

ทุนเตรียมมหาวิทยาลัย 1 ปี

 
ทุนเตรียมมหาวิทยาลัย 1 ป
University of Otago International Pathway Scholarships in New Zealand ประจำปี 2022-2023 ทุนหลักสูตรFoundation Yearหรือเตรียมพื้นฐานก่อนเรียนปริญญาตรี 1 ปี มูลค่าเป็นค่าเรียน NZ$3,000เพื่อช่วยนักเรียนจากนานาชาติที่สมัครเรียนกับมหาวิทยาลัย โดยเปิดรับใบสมัครตลอดทั้งปี
           University of Otago เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ทันสมัยและก้าวหน้าซึ่งให้การศึกษาแก่นักศึกษาตั้งแต่ปี ค.ศ.1871ตลอดหลายปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยโอทาโกได้กลายเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำในจำนวน 1% ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก มหาวิทยาลัยประกอบด้วยวิทยาเขตสี่แห่งที่เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย
        คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักเรียนต่างชาติ.
-สมัครเรียนครั้งแรกในหลักสูตร Foundation ที่University of Otago ในสาขาใดก็ได้( ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ link)
-ไม่เป็นพลเมืองนิวซีแลนด์หรือผู้อยู่อาศัยถาวรที่นี่
-ได้รับการตอบรับเข้าเรียนUniversity of Otago Foundation Year
-มีผลคะนนความสามารถทางภาษาอังกฤษ จากสถาบันแห่งหนึ่งในจำนวนนี้ คือ
 • IELTS
 • IELTS Indicator
 • iBT TOEFL
 • TOEFL (Paper-Based)
 • TOEFL (Computer-Based)
 • Cambridge FCE
 • Cambridge CAE
 • Cambridge CPE
 • Duolingo English Test
 • GCE O-Level English
 • GCE A-Level English
 • HK CEE (English Syllabus B)
 • HK ALE (Use of English)
 • LanguageCert
 • SPM Bahasa Inggeris
 • Pearson Test of English (Academic).
              ผู้สมัครต้องลงทะเบียนในโปรแกรมพื้นฐานที่มหาวิทยาลัยโอทาโกก่อนกำหนดเดทไลน์ โดยไม่มีการสมัครแยกต่างหากสำหรับทุนการศึกษานี้ ผู้สมัครสามารถอธิบายความสนใจในทุนการศึกษาในจดหมายแนะนำตัวที่ต้องส่งพร้อมกับใบสมัครเข้าเรียน admission
             หลักฐานต่าง ๆ ประกอบใบสมัคร มีดังนี้..,
 • A brief letter of introduction, requesting the scholarship. Applicants must also describe their academic achievements to date, their work habits and their academic goals in this letter
 • Pre-qualification degree
 • Copies of academic transcripts and award
 • Certificates of English language proficiency
 • A statement
 • A copy of passport
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES