ลบ แก้ไข

ฝึกงานเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ

 
ฝึกงานเพิ่มทักษะภาษาอังก
สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย แจ้งข่าวศูนย์ประวัติศาสตร์ช่องเขาขาด อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 เป็นต้นไป
.
          โดยนักศึกษาจะทำหน้าที่ช่วยเหลือการให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โอกาสนี้จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการฝึกและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยไม่จำกัดสาขาวิชา นักศึกษาจะฝึกงาน 5 วันต่อสัปดาห์
.
          ทั้งนี้ทางศูนย์ฯมีค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือนและที่พักแบบแชร์ห้องพักให้กับนักศึกษาระหว่างที่เข้าร่วมโครงการด้วย (นักศึกษาที่สามารถนำรถจักรยานยนต์/รถยนต์มาเองได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
.
          ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุช่วงเวลาที่ต้องการฝึกงานมาได้ที่อีเมล์ info@hellfirepass.in.th หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ 034-919605 ต่อ 601 โดยการฝึกงานในครั้งนี้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัยเท่านั้น
-----

Internship opportunity at Hellfire Pass Interpretive Centre in Kanchanaburi
.
Applications are open for Thai university students to join our work experience programme at Hellfire Pass Interpretive Centre, Sai Yok, Kanchanaburi from August 2022 onwards.
.
Students from all fields of study are welcome to apply. They will work closely with our team of staff in providing services to Thai and international visitors. This is a great opportunity for those who wish to develop their English skills.
.
The placement will involve a five-working day schedule, a monthly allowance as well as shared accommodation close to the Interpretive Centre. Candidates who have their own motorbike / car are encouraged to apply.
.
Please kindly note that only students who have a requirement to conduct a work experience programme as part of their university curriculum are eligible to apply.
.
Applications can be made via email info@hellfirepass.in.th. Please submit your resume as well as your desired placement duration. For enquiry, please contact: 034-919605 ext 601
 
 TOP RELATED


NEW STORIES