ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรีที่UCนิวซีแลนด์

 
ทุนป.ตรีที่UCนิวซีแลนด์
University of Canterburyประกาศให้ทุนแก่นักเรียนต่างชาติที่มีผลการเรียนโดดเด่น เป็นทุน UC First Year Scholarships for International Students in New Zealand, 2022มีมูลค่าเป็นส่วนลดค่าเรียน $15,000 โดยเป็นทุนปีแรกของระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา เปิดรับใบสมัครถึง 31 ตุลาคม 2022
            UC สถาปนาขึ้นในปีค.ศ.1873 ได้ชื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ในประเทศนิวซีแลนด์ มีการสอนมากกว่า 80 สาขาวิชา อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังได้รับการจัดอันดับเป็น5-Star QS ranking for internationally-renowned research and teaching
             คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีสัญชาติต่าง ๆ ทั่วโลก ยกเว้นนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย
-จบมัธยมศึกษาตอนปลาย
-ถูกจัดเป็น full-fee-paying international students
             ผู้สนใจสมัครขอทุน ต้องเข้าไปดำเนินการสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขา)ของuniversity. Applications must be made online at the Scholarships website4 by the 15 April or 31 October.
            หลักฐานประกอบการสมัคร A curriculum vitae, a copy of the passport, and academic transcripts และหากมาจากชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ต้องมีคะแนน IELTS or TOEFL
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES