ลบ แก้ไข

Monash U.ให้ทุนป.ตรี4ปี

 
Monash U.ให้ทุนป.ตรี4ปี
Monash University, Australia ให้ทุนเรียนปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา ครอบคลุมค่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตลอดหลักสูตร 4 ปี เป็นทุนให้กับผู้สมัครจากชาติอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2022-2023 กำหนดปิดรับใบสมัคร 17 กรกฎาคม 2022
         Monash University เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐในออสเตรเลียที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 100 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกอย่างต่อเนื่อง Monash มุ่งหวังที่จะบรรลุความเป็นเลิศในด้านการศึกษาเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนได้ให้บริการที่ดีแก่ชุมชนของตน
        คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีสัญชาติประเทศอาเซียน สมัครเรียนในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัย
-สมัครหลักสูตรแบบเต็มเวลาในทุกระดับปริญญาที่ Monash University ที่วิทยาเขตในออสเตรเลีย
-ต้องแสดงให้เห็นว่าคุณมาจากครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
-ต้องไม่เริ่มเรียนไปแล้วในมหาวิทยาลัยใด ๆมาก่อน
-ทุนการศึกษานี้จะมอบให้โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่โดดเด่นและความเสียเปรียบทางการเงิน
         ผู้สนใจต้องเข้าไปสมัครเรียนผ่าน application portal ของมหาวิทยาลัย ในส่วนทุนต้อง
submit a course applicationโดยหลังจากเสร็จการดำเนินการที่แยกกัน online Applications form
หรือสามารถดาวน์โหลด offline application form และส่งหลักฐานไปที่asiascholarship@monash.edu 
พร้อมระบุSingapore Alumni ASEAN Scholarship
         ผู้สมัครต้องส่งหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ certificates of English language
         อนึ่ง ผลประโยชน์ที่ผู้ได้รับทุนจะได้รับ มูลค่า AUD 360,000 ครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี สามารถแยกย่อย ดังนี้
  • Tuition fees
  • AUD 14,000 allowance per year
  • On-campus accommodation.
  • Student visa costs
  • Additional AUD 3,000 one-off establishment payment in the first year
  • One return flight in the first year
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES