ลบ แก้ไข

ทุน$12,000ป.ตรีที่อเมริกัน ยู.

 
ทุน$12,000ป.ตรีที่อเมริก
Foundation Scholarships for International Students at North American University, USA ทุนเรียนระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา มูลค่า $12,000เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางการศึกษา เปิดรับนักเรียนจากทั่วโลกที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เดทไลน์ในการสมัคร July 31st, 2022
         โครงการทุนการศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติและสนับสนุนให้พวกเขาพิจารณาศึกษาต่อที่North American University, USAภายใต้ความช่วยเหลือผ่านทาง Foundation Scholarships
        NAU เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นในชื่อ Texas Gulf Institute ในเดือนเมษายน ค.ศ.2007 โดย North American University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนใน Stafford รัฐเท็กซัส  มหาวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาบริหารธุรกิจ, กระบวนการยุติธรรมทางอาญา, วิทยาการคอมพิวเตอร์ และการศึกษา
        คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครที่มาจากทั่วโลก
-สมัครเรียนระดับปริญญาตรีในทุกวิชาที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัย
-ทุนการศึกษาอาจมีจำกัดและมอบให้ตามลำดับก่อนหลังของการสมัคร(first-come, first-served basis)
-ทุนการศึกษามีให้สำหรับภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงและฤดูใบไม้ผลิเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้ในช่วงฤดูร้อน
          ผู้ต้องการสมัครขอทุน ต้องเริ่มจากเข้าไปสมัครเรียนปริญญาตรีกับทางมหาวิทยาลัยก่อน
online application form โดยมีหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
 • Copy of passport
 • Academic transcripts
 • Reference letters, proof of achievement letters, certificates, etc.
 • Financial status
 • Admission Requirements: Students must have SAT 950, ACT 18, 50% PR in National Exam; GPA 2.50-2.99.
 • Language Requirement: All international students must demonstrate English proficiency in addition to the admission requirements. English proficiency can be demonstrated in one of the following ways:
 • TOEFL: 79 IBT, 550 PBT, 213 CBT
 • IELTS: 6.5
 • Duolingo: 100
 • Pearson Test of English (PTE) Academic: 53
 • Cambridge English Advanced (CAE): Overall score of 58 or an Overall grade of C or above
 • SAT Scores prior to March 2016: Reading Section: 500, Writing Section: 500; SAT Scores March 2016 to present: Reading Test: 27, Writing and Language Test: 29
 • ACT English: 23
 • Composition and Rhetoric I with a grade of “C” or better from a U.S.-based college or university.
 • TSI or its equivalent in other states
 • An associate degree or higher from a U.S. institution
 • Completion of a degree or high school in an English-speaking country*
 • Completion of the Gulf Language School Intensive English Program at NAU
                                 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES