ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรีม.โพลีเทคนิคฮ่องกง

 
ทุนป.ตรีม.โพลีเทคนิคฮ่อง
Hong Kong Polytechnic University เปิดให้ทุนแก่ผู้สมัครเรียนจากนานาชาติ(ยกเว้นจีนแผ่นดินใหญ่) ในการมาเรียนปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2022-2023 ทุนมีมูลค่าHKD50,000(ให้ครั้งเดียว)เปิดรับใบสมัครถึง 11 ก.ค.2022.
           Hong Kong Polytechnic University ถือเป็นหนึ่งใน 100 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ที่นี่มีผลงานทางวิชาการที่โดดเด่นนับตั้งแต่ก่อตั้งมาเมื่อปีค.ศ.1937 จัดเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีนักศึกษากว่า 20,308 คน มหาวิทยาลัยมี 8 คณะ และบัณฑิตวิทยาลัยอีก 1 แห่ง
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับนักศึกษาจากทุกสัญชาติ(ยกเว้นจีนแผ่นดินใหญ่)
-มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายและสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ในสาขาวิชาต่าง ๆ areas.ที่เปิดสอนที่นี่
-ลงทะเบียนเรียนในโปรแกรมปริญญาตรีแบบเต็มเวลา
          ผู้สนใจต้องดำเนินการสมัครเรียนผ่านทาง e-Admission เพื่อจะเข้าศึกษาในหลักสูตร course เป็นลำดับแรกโดยแนบสำเนาหลักฐาน ต่าง ๆ มาพร้อมใบสมัคร คือPre-qualification degree, copies of academic transcripts, certificates of English language proficiency, a statement, and a copy of passport
        สำหรับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ต้องมีแสดงจากแหล่งภาษาแห่งหนึ่งจากต่อไปนี้..,
  • A Test of English as a Foreign Language (TOEFL) score of 80 or above for the Internet-based test or 550 or above for the paper-based test;
  • An overall Band Score of 6 or above in the International English Language Testing System (IELTS);
  • Grade C or above in GCEOL English;
  • Grade C / 4 or above in GCSE / IGCSE English;
  • Grade 4 or above in English at International Baccalaureate (IB);
  • Grade E or above in HKASLE Use of English.
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES