ลบ แก้ไข

ทุน50%ป.ตรีที่NLU,USA

 
ทุน50%ป.ตรีที่NLU,USA
YouAreWelcomeHere Scholarships for International Students at National Louis University, USA
 เป็นทุนที่มุ่งให้กับนักเรียนที่มีทักษะด้านความเป็นผู้นำที่โดดเด่นจากทั่วโลก โดยทุนมีมูลค่าเป็นส่วนลดค่าเรียน 50% และสามารถต่ออายุทุนได้ 2 ปี หากมีผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดเดทไลน์ในการรับใบสมัคร 12 กรกฎาคม 2022
        นักศึกษาที่ต้องการเข้าร่วมโปรแกรมระดับปริญญาตรีที่ NLU ควรมีวิสัยทัศน์ในการเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมและทักษะความเป็นผู้นำ อีกทั้งต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติปีแรก
        National Louis University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีวิทยาเขตหลักในชิคาโก มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในอาชีพการงานผ่านการสนับสนุนอย่างล้นหลาม มหาวิทยาลัยได้กำหนดแรงจูงใจที่จะให้ความสะดวก คล่องตัว และเชื่อมโยงกับนักเรียน
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักเรียนต่างชาติสมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เปิดสอนโดย NLU
-ทุนการศึกษา NLU สามารถใช้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียนและไม่สามารถคืนเงินให้กับนักเรียนได้
-นักศึกษาต้องรักษาสถานะเรียนเต็มเวลา(14+ credits/term)  และลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง(Summer optional)
-นักเรียนต้องรักษาเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำของ 2.0
-ต้องปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา NLU
           ผู้สมัครขอทุนต้องเริ่มจากการสมัครเรียน online application form. และต้องเข้าไปกรอกแบบฟอร์มทุน หรือ scholarship application form และเขียนเรียงความหรือส่งวิดีโอที่เกี่ยวข้องไปที่ YAWH@nl.edu เพื่อสมัครทุน
          สรุปหลักฐานประกอบการสมัครต่าง ๆ 
  • Academic records of all educational institutions attended
  • Official transcripts
  • A 500-1000 words essay or a 2-5 minutes video answering ’Tell us about your leadership skills in your school or community, and how you plan to continue applying your leadership skills at National Louis Scholarship.’
  • Language Requirement: The students are required to submit official scores of the following English language proficiency tests:
  • IELTS Academic – 6.0, no band lower than 5.5
  • TOEFL IBT – 72 overall
  • PTE – 50 overall score
  • Duolingo – 95 overall score
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES