ลบ แก้ไข

ทุนฟรีที่Lincoln,USA

 
ทุนฟรีที่Lincoln,USA
International Scholars Scholarships at Lincoln University, USAเป็นทุนปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา เปิดรับนักเรียนจากทั่วโลก โดยปีนี้ประกาศให้ 10 ทุนฟรีเต็มจำนวน ประจำปีการศึกษา 2022-2023 แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการพิจารณาเปิดรับใบสมัครถึง 30 มิถุนายน 2022
         Lincoln University ตั้งอยู่ในเมืองโอ๊คแลนด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1919 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน เปิดรับนักศึกษามากกว่า 500 คนในหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ตลอดจนหลักสูตรภาษาอังกฤษ โปรแกรมที่ได้รับการรับรองต่าง ๆ ตลอดจนปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์
        คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีสถานะเป็นผู้สมัครจากทั่วโลก
-ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัย
-มีหลักฐานการศึกษาที่ผ่านมา
- ต้องมีคะแนน SAT 1000 ขึ้นไป และเกรดเฉลี่ย 3.3 ขึ้นไป
-หากไม่ได้มาจากสถาบันที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ ก็ต้องมีหลักฐานคะแนนความสามารถด้านภาษาอังกฤษมาแสดงด้วย
        หากต้องการได้รับการพิจารณาเรื่องทุน ผู้สมัครต้องทำการลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยเป็นลำดับแรก โดยส่งหลักฐานประกอบใบสมัคร คือ copies of qualifications, a transcript of results, and copies of any other documentation
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES