ลบ แก้ไข

ทุนวิจัยโท-เอกที่เมลเบิร์น

 
ทุนวิจัยโท-เอกที่เมลเบิร
University of Melbourne Graduate Research Scholarships for International Students in Australia
จำนวน 600 ทุน ในทุกสาขาวิจัย เป็นการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2021 ทุนมีมูลค่าเต็มจำนวนค่าเรียน และสูงสุด $110,000เปิดรับใบสมัครถึง 31 ตุลาคมศกนี้
            University of Melbourne เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ มีอายุมากกว่า 160 ปี โดยก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1853 ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่คงความมีคุณภาพและความมีชื่อเสียงมาเป็นเวลานาน และได้รับการยอมรับไปทั่วโลกในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย มีนักศึกษาจาก 150 ประเทศทั่วโลกและนักเรียนท้องถิ่นรวมกว่า 50,000 คนในแต่ละปี
          โปรแกรมทุนวิจัยในระดับ Master หรือ Doctorateนี้ไม่จำกัดสาขา โดยผู้สมัครต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีโดยสามารถใช้University of Melbourne TOEFL Institution Code0974 เพื่อแจ้งผลคะแนนโทเฟลในการสมัครครั้งนี้ อย่างไรก็ตามบางคณะที่อยู่ในโครงการให้ทุนครั้งนี้อาจรับผลคะแนนหลาย ๆ แบบ คือIELTS, TOEFL, Pearson Test of English หรือ CAE
         Melbourne Research Scholarship เป็นทุนระยะเวลา 2 ปี ในการทำวิจัยระดับปริญญาโท และ 3 ปี(อาจต่อขยาย 6 เดือน)ในการทำวิจัยระดับปริญญาเอก ส่วนผลประโยชน์ที่ผู้ได้ทุนจะได้รับมีหลากหลายแบบ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของผู้สมัครแต่ละกรณี ซึ่งอาจได้สิทธิ 1 ข้อ หรือมากกว่า จากผลประโยชน์ต่อไปนี้คือ
-ค่าที่พักอาศัย
-ค่าเรียนเต็มจำนวน
-ค่าประกันสุขภาพ
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีผลการศึกษาที่ผ่านมาในระดับดีเยี่ยม
-ได้ทำการสมัครหรือมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการรับเข้าศึกษาโปรแกรมการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ University of Melbourne หรือ
-กำลังศึกษาวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น
        ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
  • Stipend and fee offset scholarships
  • Full fee offset for up to two years for students undertaking a Masters by Research degree or up to four years for students undertaking a doctoral degree.
  • Living allowance of $30,600 per year pro-rata (2020 full-time study rate) for up to two years for students undertaking a Masters by Research degree or up to 3.5 years for students undertaking a doctoral degree. The living allowance may be indexed annually and includes limited paid sick maternity and parenting leave.
  • Relocation grant of $2000 for students moving from States or Territories other than Victoria or $3000 for students moving from outside Australia.
  • Overseas Student Health Cover (OSHC) Single Membership for international students who require a student visa to study in Australia
  • Fee offset scholarships
  • Full fee offset for up to two years for students undertaking a Masters by Research degree or up to four years for students undertaking a doctoral degree.
         ผู้สนใจสามารถดำเนินการสมัครแบบออนไลน์ โดยส่งแบบฟอร์มการสมัคร พร้อมเอกสารประกอบ เช่น ทรานสคริปส์ และอื่น ๆ ไปยังลิงก์ ต่อไปนี้.
 https://unimelb_admissions_scholarships.formstack.com/forms/graduate_research_scholarships_application
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES