ลบ แก้ไข

20ทุนป.ตรีที่Boston U.

 
20ทุนป.ตรีที่Boston U.
Boston University มหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐ กำลังเปิดให้ทุน Trustee Scholarships for International Students จำนวน 20 ทุน เป็นทุนระดับปริญญาตรี ครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เปิดรับใบสมัครถึง 1 ธันวาคม 2021
           มหาวิทยาลัยบอสตัน เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ตั้งอยู่ในเมืองบอสตัน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมลรัฐแมตซาชูเซสต์ (Massachusetts)  ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1839  โดยนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จ 3 ท่านเป็นผู้ร่วมมือกันก่อตั้งขึ้น  มหาวิทยาลัยบอสตันได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีทำเลที่ตั้งที่ดีที่สุดมหาวิทยาลัยหนึ่ง โดยมีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองและมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 133 เอเคอร์    เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในอเมริกา
         ปัจจุบันBUเปิดสอนในระดับปริญญาตรี โท เอก มีคณะทั้งหมด 18 คณะ โดยมีชื่อเสียงทางด้านบริหารธุรกิจ กฎหมาย และทางด้านการแพทย์ อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยที่รวบรวมงานวิจัยที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาอีกด้วย  
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
 -เป็นนักศึกษาสมัครเรียนใหม่เป็นปีแรกที่เข้ามาที่ BU
-สมัครเรียนระดับปริญญาตรีในสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนที่นี่
-โดยปกติเป็นผู้มีผลการเรียนระดับมัธยมปลายยอดเยี่ยม ได้เกรดเฉลี่ย 4.0 และอยู่ใน 5-10% ของชั้น
-เป็นผู้มีความสามารถที่เหนือกว่าผู้เรียนระดับเดียวกัน ทั้งแนวคิด ประสบการณ์ และความสำเร็จต่าง ๆ  
          ผู้ที่สนใจสมัครขอทุน จำเป็นต้องเข้าไปสมัครเรียนโปรแกรมหนึ่งใดที่  undergraduate degree programsat Boston University และต้องเขียนเรียงความหรือTrustee Scholarship essay on the Common or Coalition Application
         ผู้ที่มาจากนอกสหรัฐ ต้องส่งหลักฐานแสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษประกอบการสมัครด้วยเช่นกัน
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES