ลบ แก้ไข

ทุนLee Foundation RSIS

 
ทุนLee Foundation RSIS
Rajaratnam School of International Studies(RSIS)บัณฑิตวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ใน Nanyang Technological Universityประเทศสิงคโปร์ แจ้งให้ทุนสนับสนุนผู้เรียนจากนานาชาติ ในการมาเรียนหลักสูตรปริญญาโทหลายสาขา ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้ยกเว้นค่าเรียน มีเงินเดือนและอื่น ๆ ช่วยเหลือตลอดโปรแกรม
         บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติในสิงคโปร์ที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง โดยRSIS อยู่ในอันดับที่ 48 ในรายชื่อ Top 50Think Tanks worldwide ซึ่งเป็นรายการที่จัดเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะหรือบัณฑิตวิทยาลัยระดับนานาชาติที่มีความโดดเด่นเรื่องการมีนักคิดและผู้ปฏิบัติงานชั้นยอด
        คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับนักศึกษาจากทุกสัญชาติ
-เป็นผู้สมัครเรียนในหลักสูตรที่กำหนด คือ MSc (Asian Studies), MSc (International Political Economy), MSc (International Relations), or MSc (Strategic Studies) programme at RSIS.
-มีผลการเรียนที่ผ่านมาอยู่ในระดับเยี่ยมยอด รวมทั้งสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก
        ผู้สนใจต้องเข้าไป log in เพื่อเข้าถึงช่องทางการสมัคร และส่งหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นในการขอรับการสนับสนุนเรื่องทุนโปรแกรมนี้ โดยหลักฐานประกอบใบสมัครที่ต้องส่ง มีดังนี้
  • Bachelors degree certificate
  • Degree transcript
  • Resume
  • Statement of purpose
  • Copy of passport
  • 1 passport size photo
  • Documentary proof of present and previous employment
  • Essay on an issue of national/international importance
  • English language proficiency tests:
TOEFL PBT – 600
TOEFL CBT – 250
TOEFL IBT – 100
IELTS – 7.0
             เปิดรับใบสมัครถึง 31 ธันวาคม 2021

Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES