ลบ แก้ไข

ทุนETH Zurichระดับป.โท

 
ทุนETH Zurichระดับป.โท
ETH Zurich มหาวิทยาลัยดังที่ ตั้งอยู่ในกรุงซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เน้นในสาขาวิชาด้าน science, technology, engineering และ mathematics ตอนนี้กำลังเปิดให้ทุนETH Zurich Excellence Scholarships & Opportunity Programme/ETH-D Scholarshipsประจำปี 2022 โดยไม่จำกัดสาขาในการเรียนปริญญาโท
            ทุน 2 แบบที่ให้ในการศึกษาที่ ETH Zurich  แบบแรกคือ Excellence Scholarshipsส่วนแบบที่สอง คือ  Opportunity Programme/ETH-D Scholarshipโดยแบบแรกเป็นทุนที่ครอบคลุมค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (CHF 12000 per semester)รวมทั้ง tuition fee waiver และแบบที่สองประกอบด้วยเงินช่วยเหลือบางส่วน(CHF 7’500 per semester) รวมทั้ง tuition fee waiver
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับผู้เรียนจากทุกสัญชาติ
-สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท ในสาขาใด ๆ ที่เปิดสอนETH ZURICH
-มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีในระดับดีมาก(top 10% of the bachelor’s degree program = grade A).
 -ผู้สมัครจากนอกประเทศ ต้องมีหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษมาแสดงด้วย เพื่อจะสามารถเข้าศึกษาที่นี่ได้
          ผู้สนใจต้องดำเนินการสมัคร โดยยื่น application form ในรูปแบบออนไลน์ พร้อมทั้งหลักฐานประกอบ ดังต่อไปนี้ ESOP letter of motivation (1-2 pages), Pre-proposal for your Master’s thesis (see guidelines on how to write a pre-proposal (PDF, 70 KB)), CV and two reference letters from professors
         เดทไลน์ในการสมัคร 15 ธันวาคม 2021
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES