ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรีที่ม.อเมริกันในญี่ปุ่น

 
ทุนป.ตรีที่ม.อเมริกันในญ
Temple Universityแคมปัสที่ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสาขาของมหาวิทยาลัยดังในอเมริกา กำลังเปิดโอกาสให้นักเรียนจากนานาชาติสมัครชิงทุนการศึกษาในโปรแกรมปริญญาตรี(โปรแกรมอินเตอร์)สาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอน ทุนมี 3 รูปแบบ ช่วยค่าเรียนสูงสุด 50% เปิดรับใบสมัครถึง 15 ตุลาคม 2021
            ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนแบบต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม โดยมี 1.ทุนมูลค่า 50%ของค่าเรียนตลอดโปรแกรม 2.มูลค่า 50%ของค่าเรียน 2 ภาคการศึกษา กรณีทำเกรดได้ 3.0 ที่TUJ และ 3.ทุนส่วนลดค่าเรียนจ่ายครั้งเดียว discounted matriculation fee.
             Temple Universityก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1982 ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยต่างชาติที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น  โดยTU, Japan Campus ถือเป็น International Campus of Temple University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแม่ที่ตั้งอยู่ใน Philadelphia, PA, United States
            คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครจากชาติใด ๆ ก็ได้ จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
-สมัครเรียนระดับปริญญาตรีที่Temple University
-ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย
-หากไม่ได้มาจากชาติใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ต้องมีหลักฐานคะแนน TOEFL, IELTS หรือ PTE
              ผู้สนใจต้องเข้าไปสมัครเรียน undergraduate degree และหลังจากได้รับการตอบรับเข้าศึกษาแล้วจะได้รับการพิจารณาเรื่องทุนโดยอัตโนมัติ โดยหลักฐานประกอบในการสมัครเรียน ได้แก่ letters of recommendation, personal copies of awards/honors, scholarship essays, Resume/CV or scanned copies with any other documents demonstrating exceptional qualifications to ac@tuj.temple.edu.
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES