ลบ แก้ไข

ทุนป.โทที่แมนเชสเตอร์

 
ทุนป.โทที่แมนเชสเตอร์
International Engineering Management Scholarships at University of Manchester in UK เป็นทุนที่ให้โดยThe Faculty of Science and Engineeringระดับปริญญาโท มูลค่าสูงสุด £27,000สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษา ประจำปี 2021-2022 เปิดรับสมัครถึง 21 สิงหาคม 2021
          ทุนนี้เปิดโอกาสสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีความสามารถทางวิชาการทุกคนที่ลงทะเบียนแล้วหรือกำลังจะลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการโครงการต่าง ๆ ในด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐและเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำในเมืองแมนเชสเตอร์
        ทุนนี้มีจำนวน 6 ทุน โดยเป็นทุนเต็มจำนวนค่าเรียน £27,000 จำนวน 2 และทุน £10,000 จำนวน 4 ทุน
        คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับผู้สมัครจากทุกสัญชาติ
-สมัครเรียนหลักสูตร Postgraduate degree in Management of Projects in Engineering
-จบปริญญาตรี โดยได้เกียรตินิยมอย่างน้อย Upper Second class (2:1) or international equivalent
-มีคะแนนภาษาอังกฤษ IELTSอย่างน้อย 6.5
-ได้รับการพิจารณาตอบรับเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยแล้ว
          โดยผู้สมัครต้องเข้าไปดำเนินการสมัครเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยที่ online application และเมื่อได้รับแจ้งตอบรับเข้าศึกษาแล้วจึงจะได้รับการพิจารณาเรื่องทุนโดยอัตโนมัติ โดยหลักฐานประกอบใบสมัครได้แก่
  • Academic transcripts
  • Two letters of recommendation
  • Statement of purpose in English
  • Updated CV
  • Visa and passport details
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES