ลบ แก้ไข

ทุนหลายแบบป.ตรีที่แคนาดา

 
ทุนหลายแบบป.ตรีที่แคนาดา
Provost’s Entrance international awards at MacEwan University, Canadaเป็นทุนที่กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนต่างชาติที่มีผลงานโดดเด่นเพื่อเรียนปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา โดยทุนมีหลายระดับขึ้นอยู่กับผลการเรียนในระดับไฮสคูลของผู้สมัคร เปิดรับสมัครถึง 1 ตุลาคม 2021
         มหาวิทยาลัย MacEwan มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Edmontonรัฐ Alberta ประเทศแคนาดาได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนโดยการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความเป็นเลิศทางวิชาการและประสบการณ์การเรียนรู้ส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยได้เปิดประตูต้อนรับนักศึกษาในฐานะGrant MacEwan Community College ในปีค.ศ.1971
          ทุนประจำปี 2021-2022 โปรแกรมนี้ ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับผลประโยชน์ต่าง ๆ ในหลายรูปแบบคือ
  • 95-100% or AGPA higher than 3.99 – President’s Scholarship – $12,000-$14,000
  • 90-94.99% or AGPA of 3.90-3.99 – Provost’s Scholarship – $10,000-$12,000
  • 85-89.99% or AGPA of 3.70-3.89 – Dean’s Scholarship 1 – $8,000-$10,000
  • 80-84.99% or AGPA of 3.50-3.69 – Dean’s Scholarship 2 – $6,000-$8,000
   คุณสมบัติของผู้ขอทุน
-ต้องเป็นนักเรียนต่างชาติที่เข้าเรียนในภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง
-ต้องลงทะเบียนอย่างน้อย 12หน่วยกิตต่อเทอมในแต่ละภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวของปีการศึกษาที่จะมาถึงในหลักสูตรปริญญาที่มหาวิทยาลัย MacEwan
-ต้องมีค่าเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหลักสูตรที่ใช้สำหรับการเข้าศึกษาในโปรแกรมภายในช่วง 90-94.99%
        ผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จในการสมัคร eligible course ที่มหาวิทยาลัยแล้วจะได้รับการพิจารณาเรื่องทุนโดยอัตโนมัติ โดยหลักฐานประกอบในการสมัครเรียน คือ pre-qualification degree, copies of academic transcripts and award, certificates of English language proficiency, a statement, a copy of passport
        โดยหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยรับ คือ IELTS–Academic, TOEFL, Canadian Academic English Language Assessment, Pearson Test of English, Cambridge English Language Assessment และอื่น ๆ

Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES