ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรี-โท-เอกที่Kyushu

 
ทุนป.ตรี-โท-เอกที่Kyushu
Kyushu University เชิญผู้สนใจจากชาติเอเชียสมัครชิงทุนAHSRAN foundation grants for Asian Studentsเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โทและเอก ในสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยทุนมีมูลค่า100,000 Yenครอบคลุมช่วงการศึกษา 2 ปี
            มหาวิทยาลัยคีวชู เป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะคีวชู ตั้งอยู่ในเมืองฟุกุโอกะ จังหวัดฟุกุโอกะ ที่นี่ยังได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ของญี่ปุ่น ปัจจุบันมหาวิทยาลัยคีวชูมี incorporation ทำให้มีความคล่องตัวทางการบริหารการเงิน แต่ก็ยังคงอยู่ภายใต้ Japanese Ministry of Education       
                   คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักศึกษาสัญชาติเอเชีย
-สมัครเรียนหลักสูตรUndergraduate and master or doctoral programmes ที่ Kyushu University
-ได้รับตอบรับเข้าศึกษาในโปรแกรมที่สมัคร
          ผู้สนใจต้องเข้าไปดำเนินการสมัครตามช่องทางของมหาวิทยาลัยและ log in จนจบขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา โดยไม่จำเป็นต้องสมัครขอทุนแยกต่างหาก ส่วนหลักฐานประกอบในการสมัครเรียน มีดังนี้
to complete the application process. A separate application is not needed.
  • Personal details
  • Identification certificates
  • Academic history
  • Work history
  • CV
  • Financial statement
  • English language proficiency test such as TOEFL, IELTS, etc. Fluency in Japanese is a plus.
         อนึ่ง ทุนนี้ไม่ได้แจ้งกำหนดเดทไลน์ในการสมัคร(ควรศึกษารายละเอียดของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม)
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES