ลบ แก้ไข

ออสซี่ให้สิทธิผู้เรียนทำงานเพิ่ม

 
ออสซี่ให้สิทธิผู้เรียนทำ
รัฐบาลออสเตรเลียประกาศอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่านักเรียนสามารถทำงานได้แบบไม่จำกัดชั่วโมงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (Tourism and Hospotality) เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
           ทั้งนี้เป็นการอนุญาตชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติที่อยู่ในออสเตรเลีย และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศช่วงโควิด
          โดยก่อนหน้านี้ได้อนุญาตให้นักเรียนทำงานได้เกิน 40 ชั่วโมงต่อสองสัปดาห์เฉพาะในอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร (Agriculture) และบริการด้านสุขภาพ (Health care) เท่านั้น
           นอกจากนี้ ผู้ถือวีซ่าชั่วคราว (Temporary visa) ที่กำลังทำงานอยู่ หรือประสงค์จะทำงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ สามารถสมัครขอวีซ่า 408 COVID-19 Pandemic Event อยู่ทำงานในออสเตรเลียได้อีก 12 เดือน โดยต้องสมัครล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน ก่อนวีซ่าที่ถืออยู่จะหมดอายุลง

ข่าวภาษาอังกฤษ
https://bit.ly/3uLxPrE


 
 TOP RELATED


NEW STORIES