ลบ แก้ไข

ทุนแลกเปลี่ยนYSEALI

 
ทุนแลกเปลี่ยนYSEALI
สถานทูตสหรัฐอเมริกา และ Young Southeast Asian Leaders Initiative(YSEALI) ประกาศรับสมัครเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยนFALL 2021 YSEALI ACADEMIC FELLOWSHIP
โดยเยาวชนไทยผู้สนใจที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี สามารถเลือกสมัครในหัวข้อต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
 
1. Civic Engagement รับเยาวชนไทยจำนวน 5 คน
ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยดังนี้
- University of Nebraska, Omaha
- Kennesaw State University, Georgia
สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/Fall2021-YSEALI-CE
.
2. Environmental Issues รับเยาวชนไทยจำนวน 5 คน
ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยดังนี้
- University of Montana
- East-West Center, Hawaii
สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/Fall2021-YSEALI-EI
.
3. Social Entrepreneurship & Economic Development รับเยาวชนไทยจำนวน 5 คน
ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยดังนี้
- University of Connecticut
- University of Texas, Austin
สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/Fall2021-YSEALI-SE
.
หมายเหตุ:
- เลือกสมัครได้เพียงหัวข้อเดียวเท่านั้น หากพบว่าสมัครมากกว่าหนึ่งหัวข้อ ถือว่าสละสิทธิ์
.
- ทางสถานทูตสหรัฐอเมริกา จะคัดเลือกใบสมัคร และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ทุนรอบต่อไป ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2021 ที่ Facebook เพจนี้
.
- โครงการ Fall 2021 YSEALI Academic Fellowship ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่
1) กิจกรรมออนไลน์ 36 ชั่วโมง (Virtual Component) ซึ่งจะจัดที่ไทย ระหว่างเดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน 2021 ในช่วงหลังเลิกงาน หรือช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
2) กิจกรรมแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ (In-Person Component) ซึ่งจะจัดช่วงต้น-กลางปี 2022 ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา*
*ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โรคระบาด และข้อกำหนดในการเดินทางระหว่างประเทศขณะนั้น
.
- โครงการ YSEALI Academic Fellowship เป็นทุนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา แบบเต็มจำนวน ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการทั้งหมด (ทุนนี้ได้รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับสหรัฐฯ ค่าทำวีซ่า ค่าที่พัก และค่าอาหารขณะเข้าร่วมโครงการแล้ว)
.
- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรมในโครงการ และคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างละเอียดได้ที่
http://bit.ly/Fall2021-YSEALI-Info
.
- หากมีคำถามเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายละเอียดตามลิงค์ด้านบน สามารถอีเมลมาสอบถามได้ที่ YSEALIThailand@state.gov (ไม่ตอบคำถามทาง inbox ของเพจนี้)
.
- หมดเขตรับสมัครวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2021 ก่อนเวลา 23:59 น. เท่านั้น
ทุนแลกเปลี่ยนYSEALI
 
 TOP RELATED


NEW STORIES