ลบ แก้ไข

RMITในเวียดนามให้14ทุน

 
RMITในเวียดนามให้14ทุน
สาขามหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของออสเตรเลีย RMIT Universityในประเทศเวียดนามประกาศให้ทุนแก่นักเรียนต่างชาติที่สนใจมาเรียนระดับปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขา) ประจำปีการศึกษา 2021-2022 โดยมีทั้งทุนค่าเรียน 50% และ 25% โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 14 ทุน
         RMIT University(เวียดนาม)ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.2000 เป็นสาขาของมหาวิทยาลัยวิจัยของออสเตรเลียซึ่งเป็นที่รู้จักในออสเตรเลียในชื่อ RMIT University มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและวิชาชีพที่ยอดเยี่ยม
        คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับผู้สมัครจากทุกสัญชาติ ยกเว้นเวียดนาม
-มีผลการเรียน มัธยมศึกษาปีที่หก(Year 12) 75% หรือเทียบเท่า
-มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของโปรแกรมต่าง ๆ ที่สมัครเรียน
-มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS (Academic) 6.5 (no band below 6.0) หรือเทียบเท่า ส่วนผลคะแนนสถาบันอื่น ๆ ดูได้จาก English equivalency requirements.
          ผู้สนใจต้องดำเนินการสมัครเรียน หรือ admission กับมหาวิทยาลัยเป็นอันดับแรก เมื่อเรียบร้อยแล้ว จึงสามารถสมัครเพื่อขอทุนที่ online application form โดยหลักฐานประกอบใบสมัคร ได้แก่  certified copies of academic transcripts and graduation degree for all programs you have completed, curriculum vitae (cv), research proposal
         เดทไลน์ในการสมัคร มีดังต่อไปนี้
Semester 2021-2
Monday, 9 November 2020: Applications open
5 pm (GMT+7), Monday, 3 May 2021: Application deadline
Monday, 17 May 2021: Scholarship recipients notified
Semester 2021-3
Monday, 9 November 2020: Applications open
5 pm (GMT+7), Monday, 16 August 2021: Application deadline
Monday, 6 Sep 2021: Scholarship recipients notified
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES