ลบ แก้ไข

ทุนPhD.เทคนิคMRIสมอง

 
ทุนPhD.เทคนิคMRIสมอง
UQ PhD international awards in Advanced fMRI Techniques, Australiaเป็นทุนประจำปีการศึกษา 2021-2022 ในหลักสูตรด้านเทคนิค fMRI ขั้นสูงเพื่อศึกษาเยื่อหุ้มสมองของมนุษย์(Advanced fMRI Techniquesทุนมีมูลค่าปีละ $28,597 และประกันสุขภาพอีก $3,420เปิดรับใบสมัครถึง 12 กรกฎาคม 2021
           ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1909 สำหรับUniversity of Queensland มหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับ 5 ของออสเตรเลีย โดยเปิดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนต่างชาติในหลักสูตรต่าง ๆ คือ associate, bachelor, master, doctoral, and higher doctorate degrees
            คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับผู้สมัครจากทุกสัญชาติ
-สมัครเรียนหลักสูตรPhD degree programme in advanced fMRI techniques to study the human motor cortex
-ต้องจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับ และมีผลการศึกษาดี
-ต้องมีPhD supervisorอย่างเป็นทางการซึ่งเกี่ยวข้องกับสถาบันและองค์กรการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับ
            ในการที่จะได้รับการพิจารณาเรื่องทุน นักศึกษาต้องดำเนินการadmission ในหลักสูตรPhD degree coursework ที่ University of Queensland เป็นลำดับแรก(ตรวจสอบ entry requirements)จากนั้นจึงค่อยสมัครonline โปรแกรมอีกครั้ง โดยหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร ประกอบไปด้วยCV, academic transcripts, passport, letter of recommendation, and other relevant documents
           หากที่ผ่านมาผู้สมัครไม่ได้เรียนเป็นภาษาอังกฤษ ก็จะต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่เพียงพอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูได้ที่ English language requirements
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES