ลบ แก้ไข

ทุนFLTAเพื่อครูสอนภาษาอังกฤษ

 
ทุนFLTAเพื่อครูสอนภาษาอั
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ได้เปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุน “Fulbright Foreign Language Teaching Assistant (FLTA) Fellowship Program” ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับอาจารย์/ครูผู้สอนภาษาอังกฤษรุ่นใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
            โดยผู้ได้ทุนจะได้สอนภาษาไทยและเรียนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอเมริกันศึกษาและการสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย ณ สหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 9 เดือน
           คุณสมบัติของผู้สมัครและเงื่อนไข ดังนี้
1.มีสัญชาติไทย
2. เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนหรือครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาของรัฐ
3. มีอายุระหว่าง 21-35 ปี (นับถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2565)
4. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาไทย และไม่เคยศึกษาระดับปริญญาในสถาบันการศึกษาสหรัฐอเมริกา
5. มีผลคะแนน TOEFL (iBT) อย่างน้อย 79 คะแนน หรือ IELTS อย่างน้อย 6.0 คะแนน
6. มีความเป็นผู้นำ มีความสามารถในการจูงใจผู้เรียนให้สนใจภาษาและวัฒนธรรมไทยและพร้อมที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาด้วย
7. ต้องกลับมาสอน ณ หน่วยงานเดิมภายหลังเสร็จสิ้นการรับทุน
8. ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่ application.fulbrightthai.org โดยมีกำหนดการรับสมัครระหว่าง วันที่ 15 มีนาคม ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น. หากมีข้อสงสัย        
สามารถสอบถามมูลนิธิฯ ได้ทางโทรศัพท์ 0-2285-0581-2 ต่อ 104
           รายละเอียดเพิ่มเติม Click..
 TOP RELATED


NEW STORIES