ลบ แก้ไข

เชิญเยาวชนร่วมโครงการYSEALI

 
เชิญเยาวชนร่วมโครงการYSE
สถานทูตสหรัฐฯ และโครงการYoung Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) ขอเชิญเยาวชนและผู้สนใจที่มีอายุระหว่าง 23 ถึง 35 ปี สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Ocean Jobs for Sustainable Futures ซึ่งจะจัด online ระหว่างวันที่ 7-14 มิถุนายนนี้
           สนใจสมัครได้ที่ https://www.ysealioceanjobs2021.org
            หมดเขตรับสมัครวันที่ 5 เมษายนนี้เท่านั้นครับ
 
            Applications for the 2021 YSEALI Ocean Jobs for Sustainable Futures Regional Workshop are now open. The workshop will be June 7-14, and is open to students, entrepreneurs and young professionals, ages 23-35, from across Southeast Asia that are interested in aquatic issues and the sustainable economic development of ocean and river resources.
Applications are due April 5.
Apply now to participate: https://www.ysealioceanjobs2021.org
 
 TOP RELATED


NEW STORIES