ลบ แก้ไข

Nankaiให้ทุนป.ตรีเต็มจำนวน

 
Nankaiให้ทุนป.ตรีเต็มจำน
Nankai Universityมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ ที่ตั้งอยู่ที่Tianjin ประเทศจีน ประกาศให้ทุนประจำปี 2021-2022 สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีสัญชาติจีน เป็นทุนระดับปริญญาตรีในหลากหลายสาขา มูลค่า CNY 18,000 ต่อปีและยังมีทุนบางส่วน CNY 10,000  ต่อปี เปิดรับใบสมัครถึง 10 พฤษภาคม 2021
         Nankai University ได้รับการยกย่องให้เป็น Chinese Ministry of Education Class A Double First Class University โดยมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นในปีค.ศ.1919 โดยนักการศึกษา Yan Xiu และZhang Boling โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่มักติดอันดับท็อปเทนของจีน
          Nankai University Scholarships For International Students in China 2021-2022
 เป็นทุนที่มุ่งช่วยลดภาระด้านการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดี  เพื่อมาเรียนปริญญาตรีที่Nankai โดยในการสมัครขอทุน ผู้สมัครที่มาจากชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก จำเป็นต้องแสดงหลักฐานความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
        สาขาวิชาต่าง ๆ ที่เปิดให้ทุน ประกอบไปด้วย
 • Science
 • Mathematics
 • Communications
 • Engineering
 • Economics
 • Environment
 • Visual Studies
 • Health
 • Humanities
 • Music
 • Various
          สรุปคุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับทุกสัญชาติทั่วโลก โดยเป็นผู้ไม่มีสัญชาติจีน
-ผู้สมัครต้องมีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายและอายุไม่เกิน 25 ปี
-ต้องทำการลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยก่อนจึงจะได้รับการพิจารณาทุน
         ผู้สนใจดำเนินการสมัครเรียน และขอทุนตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยสามารถคลิกลิงก์ที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
 
Apply for admission
Apply for scholarship
Start Your Application
 TOP RELATED


NEW STORIES