ลบ แก้ไข

ทุนป.โทMBAที่สิงคโปร์

 
ทุนป.โทMBAที่สิงคโปร์
Nanyang Business School ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานยาง ประเทศสิงคโปร์กำลังเปิดรับใบสมัครชิงทุนNTU-MBA funding for International Students in Singapore, 2021-2022
 โดยเปิดรับทุกสัญชาติทุนครอบคลุมค่าเรียนทั้งหมด เป็นระยะเวลา 3 เทอม(12 เดือน)
          เป็นสถาบันการศึกษาทางด้านธุรกิจที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศสิงคโปร์ โดยตั้งขึ้นในปีค.ศ.1956 สำหรับ Nanyang Business School (NBS) และเป็นสถาบันธุรกิจที่อยู่ในการดูแลของ Nanyang Technological Universityโดย NBSมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรี รวม 4,400 คน ภารกิจสำคัญของสถาบันคือการให้ความรู้และการอบรมแก่ผู้นำทางธุรกิจทั่วโลก ด้วยการใช้ความรู้ที่ล้ำหน้าในทางทฤษฎีและการฝึกฝนปฏิบัติในด้านการจัดการระดับโลก
        คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับผู้สมัครจากทั่วโลก
-การพิจารณาคัดเลือกดูที่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และความต้องการด้านเงินทุน
-ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้กำลังรับค่าจ้างในการทำงานให้กับหน่วยงานใด หรือรับทุนจากแหล่งอื่น ๆ
         ผู้สนใจดำเนินการส่งใบสมัครแบบออนไลน์ผ่านทาง this link.  ภายในเดทไลน์คือสิ้นเดือนมีนาคม
 
Application Form
Scholarship Link
 
 TOP RELATED


NEW STORIES