ลบ แก้ไข

ทุนหมื่นเหรียญที่Macquarie

 
ทุนหมื่นเหรียญที่Macquar
Macquarie University มหาวิทยาลัยท็อป 2 เปอร์เซ็นต์ของอันดับมหาวิทยาลัยโลกและเป็นท็อป10 ของออสเตรเลีย แจ้งให้ทุนใหม่ประจำปี 2021 คือ Vice-Chancellor’s International Scholarship มีมูลค่าเป็นค่าเรียนสูงสุด AUD $10,000 ในการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือโทในสาขาที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัย          
           Macquarie Universityมหาวิทยาลัยที่สถาปนาขึ้นในปีค.ศ.1964  โดยทุนที่ประกาศรับในปีนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับผู้สมัครจากนานาชาติที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยผู้สมัครต้องมีWAM equivalent of 65 สำหรับการสมัครระดับสูงกว่าปริญญาตรี และข้อกำหนดขั้นต่ำของ ATAR 85 จาก 100 สำหรับการสมัครระดับปริญญาตรี อีกทั้งนักเรียนต่างชาติทุกคนจะต้องแสดงหลักฐานความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด(เช่นมีคะแนนภาษาเทียบเท่า IELTS 6.5)
         สรุปคุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นพลเมืองของประเทศอื่นที่ไม่ใช่ออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์
-เป็นไปตามข้อกำหนดด้านวิชาการและภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยสำหรับหลักสูตรที่สมัคร(ต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนเต็มรูปแบบ ภายในเดทไลน์รับสมัคร)
-ได้เกรดเฉลี่ยในแต่ละหลักสูตรตามที่ Macquarie University กำหนด
-เริ่มต้นการศึกษาได้ในภาคเรียนและปีที่ระบุไว้ในข้อเสนอทุนการศึกษา
-สมัครหลักสูตรและลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องในการศึกษาแบบเต็มเวลาเฉพาะ On-Campus เท่านั้น
            ในการสมัคร ผู้สนใจต้องเข้าไปกรอกแบบฟอร์ม online course application form. และเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะได้หมายเลขนักศึกษาของ Macquarie Universityซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินการสมัครกรอกแบบฟอร์มonline application form type “VCIS” in the Scholarship Name field
            โดยเดทไลน์ในการส่งใบสมัคร 7 มีนาคม 2021
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES