ลบ แก้ไข

ทุนบัณฑิตศึกษาDeakin U.

 
ทุนบัณฑิตศึกษาDeakin U.
Deakin Vice-Chancellor’s International Scholarshipที่Deakin Universityมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ของออสเตรเลียที่มีนักศึกษากว่า 5 หมื่นคน เป็นทุนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา(Coursework degree)เปิดรับในสาขาต่าง  ๆ ที่มีการเปิดสอนที่นี่ ทุนมูลค่า 100% หรือ 50% tuition fees
          Deakin University เป็น 1 ในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย ตั้งชื่อตามอดีตผู้นำชื่อดัง Alfred Deakinซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 2 ของประเทศออสเตรเลีย โดยมหาวิทยาลัยถูกตั้งขึ้นในปีค.ศ.1974 มีนโยบายมุ่งช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติทางด้านการเงินเพื่อให้มีโอกาสมาศึกษายังมหาวิทยาลัย โดยมีทุนและเงินช่วยเหลือในหลายรูปแบบ โดยแบ่งเป็นประเภททุนต่าง ๆ ดังนี้
            สรุปคุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนชั้นยอดเหมาะสำหรับการเรียนCoursework degree ที่ Deakin
-มีคุณสมบัติต่าง ๆ ตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
-ไม่เป็นผู้ได้รับทุนหรือเงินช่วยเหลือทางการศึกษาอื่น ๆ ของDeakinมาก่อน
           ผู้สนใจสมัครขอทุนต้องเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครที่ application formแล้วส่งไปที่Deakin International Admissions office at deakin-int-admissions@deakin.edu.au.และส่งเอกสารประกอบDeakin International program application form (PDF, 536KB), a personal statement (300 words), two references who can comment on your community engagement and/or leadership capacity, a completed application to study at Deakin including academic transcripts. Your personal statement must be written by you and reflect your personal views. Applicants may also be asked to attend an interview.
           สามารถดำเนินการสมัครแบบออนไลน์ อย่างน้อย 1 เดือนล่วงหน้าก่อนเปิดภาคเรียน
           เดทไลน์ในการสมัครล่าสุด  Trimester 1, 2021: 21 February, 2021
 
Apply Now
 
 
 TOP RELATED


NEW STORIES