ลบ แก้ไข

ทุนป.โท-เอกที่IAS,บรูไน

 
ทุนป.โท-เอกที่IAS,บรูไน
The Institute of Asian Studies at Universiti Brunei Darussalam (IAS @ UBD) ประเทศบรูไน กำลังเปิดรับใบสมัครเข้าเรียนโปรแกรมวิจัยระดับ MA และ PhD ในด้าน Asian studies ภายใต้การให้ทุนการศึกษา โดยเปิดรับสมัครถึง 28 กุมภาพันธ์ 2021
          สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมวิจัยปริญญาโท และเอก รวมถึงข้อมูลด้านทุนการศึกษา ผู้      สนใจสามารถเข้าไปดูได้ทางIAS Graduate Studies web page (https://ias.ubd.edu.bn/graduate-studies/)
         หรือ UBD Admissions web page (https://apply.ubd.edu.bn/orbeon/uis-welcome/) สำหรับการเข้าถึงข้อมูลด้านทุนการศึกษา for application and scholarship information และการสมัครเรียน
         หรือข้อมูลทั่ว ๆ ไป https://ias.ubd.edu.bn/ias-november-2020-newsletter/
 
 TOP RELATED


NEW STORIES