ลบ แก้ไข

ทุนDr Goh Keng Swee

 
ทุนDr Goh Keng Swee
Association of Banksในสิงคโปร์เสนอให้ทุน Dr Goh Keng Swee Scholarships for Asia Pacific Students in Singapore, 2021 ระดับปริญญาตรีสำหรับนักเรียนชั้นยอดจากชาติต่าง ๆ ในภูมิภาคที่กำหนด รวมทั้งไทย ในการไปเรียนที่มหาวิทยาลัยชั้นนำ ต่าง ๆ ของสิงคโปร์ ทุนนี้รับสมัครถึงสิ้นมีนาคมศกนี้
           ผู้ผ่านการพิจารณาในการขอทุน Dr Goh Keng Swee Scholarshipsจะได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศสิงคโปร์ เช่น National University of Singapore (NUS), Nanyang Technological University (NTU), Singapore Management University (SMU) and Singapore University of Technology and Design (SUTD) ในหลากหลายสาขา ยกเว้นแพทย์ศาสตร์
            สมาคมธนาคารในสิงคโปร์มีวัตถุประสงค์ในการให้ทุนเพื่อโปรโมทชื่อเสียงของสิงคโปร์ในฐานะเป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ และแหล่งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ
           คุณสมบัติที่สำคัญ
-เป็นผู้มีสัญชาติ ดังต่อไปนี้ Brunei, Cambodia, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, Philippines, PRC, Taiwan, Vietnam, Thailand, Laos and Myanmar
-ผ่านการทดสอบภาษา โดยเฉพาะเรื่องคะแนนTofle,Ielts
-สมัครเรียนกับสถาบันอุดมศึกษาของสิงคโปร์ ในสาขาต่าง ๆ ยกเว้น การแพทย์    
-มีความเป็นผู้นำ
-มีผลการศึกษาที่ยอดเยี่ยมทั้งทางวิชาการ และกิจกรรม         
         ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากทุนนี้ ได้แก่ ได้รับการยกเว้นค่าเรียน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ,ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ,เงินอุดหนุนประจำปี SGD 6500,ค่าที่พัก,ค่า Setting SGD 200
         ผู้สนใจส่งใบสมัครไปที่www.pscgateway.gov.sg/app/gks/account/uidsignin.ภายในเดทไลน์ 31มีนาคม 2021
 
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES