ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรี-โทด้านเทคโนฯไต้น้ำ

 
ทุนป.ตรี-โทด้านเทคโนฯไต้
SUT Educational Support Fund for International Students in Australia,2021 เป็นทุนที่ให้โดยThe Society for Underwater Technology  หรือSUT สำหรับผู้เรียนทุกสัญชาติที่มีความสามารถสูงโดยไม่จำกัดอายุ ในการเรียนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เปิดรับใบสมัครถึง 30 มิถุนายน 2021 
           ชมรมเทคโนโลยีใต้น้ำ เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้แบบสหสาขาวิชาชีพที่เป็นศูนย์รวมองค์กรต่าง ๆ และบุคคลที่มีความสนใจร่วมกันในเรื่องเทคโนโลยีใต้น้ำ(underwater technology)วิทยาศาสตร์ทางทะเล (ocean science)และวิศวกรรมนอกชายฝั่ง(offshore engineering)
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับผู้เรียนทุกคนโดยไม่คำนึงถึงอายุหรือสัญชาติ
-การคัดเลือกผู้สมัครจะพิจารณาบนพื้นฐานของข้อมูลที่ประกอบใบสมัคร โดยแยกดังนี้
-For Postgraduates –ควรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและได้รับการยอมรับในหลักสูตรการศึกษาระดับMasters (postgraduate) โปรแกรม 1 ปีที่เกี่ยวข้องกับ
offshore engineering, marine science หรือ underwater technology
-For Undergraduates –ควรได้รับอนุญาตให้เรียนปีที่สองหรือปีต่อ ๆ ไปของหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง BS, BSc หรือ BEng
หรือข้อเสนอที่จริงจังในการศึกษาระดับปริญญาในมหาวิทยาลัย
หรือข้อเสนอชั่วคราวที่ขึ้นอยู่กับผลการสอบที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
-ผู้สมัครที่มาจากนอกประเทศออสเตรเลีย ต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด
         ในการขอทุนผู้สนใจต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยติดต่อไปที่ cheryl.ince-at-sut.org ส่วนผลประโยชน์ที่ผู้ผ่านการพิจารณาด้านทุนจะได้รับ มีดังนี้
         Postgraduates – The Society’s Educational Support Fund currently pays its sponsored students up to a maximum of £4,000 per annum for a full academic year.
         Undergraduates – The Society’s Educational Support Fund currently pays its sponsored students up to a maximum of £2,000 per annum for a full academic year.
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES