ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรี9พันเหรียญที่แคนาดา

 
ทุนป.ตรี9พันเหรียญที่แคน
University of Alberta International Student Scholarship in Canada เป็นทุนเพื่อเรียนโปรแกรมปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขา) เปิดรับผู้สมัครเรียนที่มาจากนานาชาติ โดยทุนมีมูลค่า $9,000ผู้สนใจสมัครภายในเดทไลน์ 1 มีนาคม 2021
         เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่ตั้งอยู่ที่เมืองEdmonton มณฑลAlberta ประเทศแคนาดา สถาปนาขึ้นในปีค.ศ.1908 ช่วงนี้กำลังเปิดรับสมัครชิงทุนซึ่งเป็นทุนที่มุ่งสนับสนุนนักเรียนต่างชาติให้มีโอกาสมาศึกษาต่อในโปรแกรมปริญญาตรี ในสาขาที่มีการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย  
        สาขาที่เปิดให้ทุน
Advertisements
Science
Mathematics
Communications
Engineering
Economics
Environment
Visual Studies
Health
Humanities
Music
Various
 
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครจากนานาชาติ สมัครเรียนในสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนที่ University of Albertaและถือ Student Visa Permit
-การคัดเลือกพิจารณาจากความสามารถทางวิชาการและแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของผู้นำที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องนอกหลักสูตรและกิจกรรมชุมชน
-สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก
         ผู้สนใจต้องดำเนินการสมัครเข้าศึกษาundergraduate โดยใช้หลักฐานสนับสนุนต่าง ๆ คือ CV, statement of intent and writing samples, GRE GMAT or other test scores and reference letter should be submitted in a PDF file
 Apply for Admission      
Start Your Application
 TOP RELATED


NEW STORIES