ลบ แก้ไข

La Trobeให้ทุนปีละ$15,000

 
La Trobeให้ทุนปีละ$15,00
ทุนการศึกษา Destination Australia ของมหาวิทยาลัย La Trobe รับสมัครนักศึกษาทั่วโลกที่มีความสามารถทางวิชาการสูงเป็นทุนระดับปริญญาตรีและสูงกว่า โดยโปรแกรมนี้เปิดสำหรับปีการศึกษา
2020-2021 ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้ทุนปีละ$15,000 สูงสุด 4 ปี
          โปรแกรมทุนสามารถเข้าถึงได้สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถที่ต้องการเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย
          La Trobe University ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1964 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในนครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 100 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกและเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักศึกษาจากทั่วโลก
-สมัครเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี(เต็มเวลา)ในสาขาต่าง ๆ ที่เปิดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย
-เป็นนักเรียนต่างชาติที่เริ่มเรียนปีแรกในภาคการศึกษาปี 2020 และ 2021
-ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาของปีที่แล้วพร้อมผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม
-ต้องมีคะแนน IELTS [วิชาการ] ขั้นต่ำ 6.5 โดยไม่มีคะแนนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่ำกว่า 6.0
-อาศัยอยู่ในพื้นที่อื่น ๆ นอกเหนือจากเขต R1 หรือตั้งใจที่จะย้ายไปยังพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่เขต R1
        ผู้สนใจสมัครขอทุน ควรดำเนินการสมัครเข้าเรียน admission in undergraduate or postgraduate at La Trobe Universityก็จะได้รับการพิจารณา โดยไม่ต้องแยกใบสมัครขอทุนต่างหาก ส่วนหลักฐานการสมัคร ประกอบไปด้วย Academic CV, transcripts, certificates, a copy of the passport, and photographs with application
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES