ลบ แก้ไข

ทุนSINGAวิจัยPhD.2021

 
ทุนSINGAวิจัยPhD.2021
ทุนวิจัยปริญญาเอก Singapore International Graduate Award in Singaporeที่National University of Singapore,Nanyang Technological University และ Singapore University of Technology and Design Singaporeโดยต้องเป็นผู้สมัครต่างชาติที่มีผลงานวิชาการยอดเยี่ยม เดทไลน์สมัครถึง 1 ธันวาคม 2020
        Singapore International Graduate Award (or SINGA) มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา รวมไปถึงการสร้างมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ จึงมีการให้ทุนระดับปริญญาเอก ประจำทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาวิจัยชั้นยอดจากชาติต่าง ๆ ทั่วโลก ได้มีโอกาสมาสัมผัสบรรยากาศความหลากหลายทางวิชาการในประเทศสิงคโปร์ในการทำวิจัยในสาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
        โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาดังของสิงคโปร์ ประกอบไปด้วย Agency for Science, Technology & Research (A*STAR),Nanyang Technological University (NTU),National University of Singapore (NUS) และ Singapore University of Technology and Design (SUTD) โดยผู้ผ่านการพิจารณาจะได้ทำงานวิจัยในแล็บที่สถาบันแห่งใดแห่งหนึ่งที่ตนเลือกภายใต้การให้คำปรึกษาของนักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่นและมีชื่อเสียงระดับโลก
        คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครจากนานาชาติ
-มีความชื่นชอบในการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และมีผลงานทางวิชาการที่ผ่านมาในระดับเยี่ยมยอด
-ไม่จำเป็นต้องมีการสอบ TOEFL, IELTS และ GRE อย่างไรก็ตามผู้สมัครสามารถระบุคะแนนของตนในแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ได้หากได้ทำการทดสอบเหล่านี้แล้ว โดยกรณีได้รับเชิญให้เข้ารับการสัมภาษณ์คณะกรรมการคัดเลือกจะประเมินความสามารถในการพูดและเขียนของผู้สมัครระหว่างการสัมภาษณ์
-มีแหล่งอ้างอิงทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ
       ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
-เงินเดือน ๆ ละS$2,000และจะเพิ่มเป็นเดือนละS$2,500หลังจากผ่านการสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด
-ค่าศึกษาวิจัย ตลอดหลักสูตร 4 ปี ของการทำPhD
-ค่าแรกเริ่ม(เซตติ้ง) SGD 1,000
-ค่าโดยสารเครื่องบิน SGD 1,500
 
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES