ลบ แก้ไข

นักศึกษาขอเริ่มเรียนปี2021

 
นักศึกษาขอเริ่มเรียนปี20
กราฟด้านบนแสดงจำนวนการลงทะเบียนเรียน (Enrolments) ในออสเตรเลียของนักศึกษาต่างชาติที่มีการแจ้งขอเลื่อนคอร์สตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายนปีนี้ เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี่ 2019

           โดยในปีนี้มีการขอเลื่อนคอร์สทั้งหมด 90, 945 Enrolments หรือคิดเป็น  33% และมากที่สุดในช่วงเดือนเมษายนที่มีการระบาดหนักของโควิด 19 หลังจากนั้นมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ
          ในจำนวนนี้ 9% เลื่อนเรียนอยู่ในปี 2020, 83% ขอเริ่มเรียนในปี 2021 และ 8% เลื่อนเป็นหลังปี 2021 
 
 TOP RELATED


NEW STORIES