ลบ แก้ไข

มีวัคซีนแล้วไปเรียนนอกหรือไม่

 
มีวัคซีนแล้วไปเรียนนอกหร
หลายประเทศมุ่งจัดสรรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้ประชาชนในประเทศ สถานการณ์แบบนี้ส่งผลอย่างไรกับการตัดสินใจ/ปรับแผนไปศึกษาต่อต่างประเทศ? โดยผลการสำรวจความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาทั่วโลกโดย QS ประจำเดือนพฤษภาคม 2021 พบว่า

68% ยินดีที่จะไปกักตัวตามกฎของประเทศปลายทางมากกว่าที่จะเรียนออนไลน์
51% เลื่อนการเดินทางแล้วเริ่มเรียนออนไลน์ไปก่อน
61% อยากให้มีการเรียนผสมผสานทั้งแบบเรียนสดในชั้นและออนไลน์

ดาวน์โหลดผลสำรวจฉบับเต็มได้ที่
https://bit.ly/3bwktYT
 
 
 TOP RELATED


NEW STORIES