ลบ แก้ไข

ทุนความร่วมมือเรื่องโควิด-19

 
ทุนความร่วมมือเรื่องโควิ
เปิดรับสมัครการขอเงินทุนสนับสนุนโครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคระหว่างออสเตรเลียและเอเชีย-แปซิฟิก ในเรื่องโควิด-19เงินทุนสนับสนุนมูลค่า 10,000 ดอลลาร์ต่อทุน สำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์
และรุ่นกลาง เพื่อเพิ่มความเชื่อมโยงและการมีส่วนร่วมระหว่างออสเตรเลีย และประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19
            หากท่านที่ประสงค์จะสมัครท่านใดมีบุคคลที่รู้จักเป็นชาวออสเตรเลีย และเป็นอาจารย์ หรือพนักงานขององค์กรด้านการวิจัยต่าง ๆ ในออสเตรเลียสามารถสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.science.org.au/.../regional-collaborations...
           ปิดรับสมัคร วันที่ 14 ธันวาคม 2563
 
 TOP RELATED


NEW STORIES