ลบ แก้ไข

ทุน100%ที่NTU,สิงคโปร์

 
ทุน100%ที่NTU,สิงคโปร์
Nanyang Technological University มหาวิทยาลัยวิจัยในกำกับของรัฐที่เก่าแก่เป็นอันดับสองของสิงคโปร์ยินดีประกาศให้ทุนระดับปริญญาตรี ประจำปี2020-2021 แก่ผู้เรียนจากต่างชาติที่มีผลงานโดดเด่นทั้งด้านการเรียนและบทบาทด้านผู้นำ ทุนครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวน,ค่าครองชีพ ที่พัก และค่าเดินทาง
          Nanyang Technological University (NTU) เป็นมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ที่ติดอันดับ 13 ของโลก ผู้เรียนที่ NTU จะได้เรียนรู้จากอาจารย์ที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดของโลกและเพลิดเพลินไปกับการศึกษาในบรรยากาศที่ดีต่อสุขภาพและเอื้อต่อการเรียนรู้ นอกจากนี้ที่มหาวิทยาลัยยังเป็นเวทีระดับโลกสำหรับการสร้างเครือข่ายนักวิชาการและพันธมิตรทางธุรกิจที่กว้างขวาง
           Nanyang Undergraduate Scholarshipsเป็นทุนที่ครอบคลุมสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้
 • Accountancy and Business ​
 • ​​​​​​​​​​Art, Design & Media ​
 • Communication Studies
 • ​​​​​​​​​​Education ​
 • ​​​​​​​​​​Engineering ​
 • ​​​​​​​​​​Humanities ​
 • ​​​​​​​​​​Medicine ​
 • ​​​​​​​​​​Science ​
 • ​​​​​​​​​​Social Sciences ​
 • ​​​​​​​​​​Sport Science
 
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับผู้สมัครเรียนปริญญาตรีจากทั่วโลก
-ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิ Singapore-Cambridge GCE ‘A’ level, ประกาศนียบัตรที่ได้รับจากโพลีเทคนิคในสิงคโปร์, ประกาศนียบัตรมัธยมปลาย NUS, IB Diploma หรือคุณวุฒิเทียบเท่า Year 12
-ประสบความสำเร็จในด้านวิชาการและมีความสามารถในการเป็นผู้นำที่ดีและยังมีประวัติทำกิจกรรมร่วมหลักสูตรที่โดดเด่น
-ผู้สมัครจะต้องรักษาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำ (CGPA) ที่ 3.5 จาก 5.0 โดยจะมีการทบทวนผลการเรียนทุกภาคการศึกษา
           ผู้สนใจ ขั้นแรกต้องทำการสมัครเรียน undergraduate degreeหรือ Apply for admission  ขั้นที่สอง ต้องเข้าไปกรอกonline application form เพื่อขอทุน หรือ Apply for scholarshipภายในเดทไลน์ที่กำหนด February 21, 2021
         หลักฐานที่ต้องส่งให้NTU
 • Personal identity
 • High School diploma certificate
 • School transcripts already available
 • Transcripts from prior school (only if requested)
 • Post-secondary transcription
 • Official survey results
 • Start/course vitae
 • Personal Essay (300 Words)
Entry Requirements
 • Applicants must check the entry requirement before applying for the admission.
 • You must meet the English Language requirement.
 • Applicants must complete year 12 or equivalent.
Visa Requirements
 
Start Your Application
 TOP RELATED


NEW STORIES