ลบ แก้ไข

ทุนบัณฑิตศึกษาที่Shanghai

 
ทุนบัณฑิตศึกษาที่Shangha
Shanghai Jiao Tong Universityซึ่งตั้งอยู่ที่ Shanghai, Minhang ประเทศจีน กำลังเปิดให้ทุนประจำปี 2021 ครอบคลุมเฉพาะค่าเรียนแก่ผู้สนใจต่างชาติในการสมัครเรียนปริญญาโทหรือเอก(ไม่จำกัดสาขา)มูลค่าทุนกำหนดไว้เฉพาะปริญญาเอก RMB 45,500/Year(เดทไลน์สมัคร ไม่ได้กำหนดแน่นอน)
          Shanghai Jiao Tong Universityตั้งขึ้นในปีค.ศ.1896 ถือเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่ทรงเกียรติแห่งหนึ่งในจีนและเป็นอีกมหาวิทยาลัยที่ดำเนินตามนโยบายสนับสนุนการศึกษานานาชาติของประเทศที่นี่มีบัณฑิตวิทยาลัย 30 แห่งสถาบันการวิจัย 31 แห่งและโรงพยาบาลในเครือ 13 แห่งเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาและหลักสูตรออนไลน์ที่หลากหลาย

         Shanghai Jiao Tong University graduate funding opportunities for International Students in China

ในปีนี้มีจำนวน 6 ทุน
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครจากนานาชาติ ไม่มีปัญหาทางร่างกายและจิตใจ
-ผู้สมัครระดับปริญญาโท ต้องจบปริญญาตรี
-ผู้สมัครระดับปริญญาเอก ต้องจบปริญญาโท
-ไม่รับผู้จบการศึกษาสายอาชีพ
-ผู้ไม่ได้มาจากชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ IELTS (minimum score 6) หรือ TOEFL (minimum score 90)
             ผู้สนใจต้องดำเนินการสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท หรือปริญญาเอก กับทาง SJTU เป็นอันดับแรก โดยกรอกapplication  ให้เรียบร้อยตามกำหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีหลักฐานประกอบใบสมัคร คือ scan copy of notarized degree certificates, scan copy of notarized transcripts, scan copy of passport, personal statement and study plan, scan copy of Language certificate and score report
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES