ลบ แก้ไข

SMUให้ทุนASEAN Students

 
SMUให้ทุนASEAN Students
Singapore Management University เตรียมต้อนรับผู้เรียนที่มากความสามารถจากภูมิภาคอาเซียน ในการมาศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2021-2022 ทุนครอบคลุมค่าเรียนตลอด 4 ปี รวมทั้งมีเงินให้ปีละS$5,800โดยผู้สมัครต้องมีผลงานโดดเด่นในระดับมัธยมและเคยทำกิจกรรมชุมชน
            Singapore Management University ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.2000 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลกที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี, สูงกว่าปริญญาตรีและโปรแกรมสายอาชีพต่าง ๆ  ที่นี่ยังมีสถาบันวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศและการฝึกอบรมมากกว่า 30 แห่ง
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับผู้สมัครจากอาเซียน คือ Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Myanmar, Philippines, Malaysia, Singapore, Thailand and Vietnam
-สมัครระดับปริญญาตรีแบบเต็มเวลาปีแรก(ไม่จำกัดสาขา)
-มีผลการเรียนที่ผ่านมาดี แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำ บุคลิกดี และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
-มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลักสูตรพิเศษ และ/หรือการทำกิจกรรมบริการชุมชน
-มีหลักฐานความสามารถในการใช้ภาอังกฤษ
             ในการสมัคร ต้องเริ่มจากสมัครเรียน undergraduate degree coursework at the Singapore Management University โดยสามารถตรวจดูรายละเอียดได้ที่ entry requirements  และหลังจากผ่านขั้นแรกไปแล้วจากนั้นจึงค่อยไปสมัครขอทุนผ่านทาง  Applicant’s Self Service. โดยหลักฐานที่ต้องส่งประกอบใบสมัคร คือ Letter of Recommendation กับ Personal Statement
           เดทไลน์ในการสมัคร 19 มีนาคม 2021
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES