ลบ แก้ไข

ทุนHonors degreeที่Wasada

 
ทุนHonors degreeที่Wasad
เพื่อมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนจากนานาชาติได้รับปริญญาตรี(โปรแกรมภาษาอังกฤษ)ในประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยวาเซดะ หรือ Waseda University จึงภูมิใจเสนอทุนการศึกษาเกียรตินิยม จำนวน 5 ทุน(ช่วยเดือนละ ¥48,000)  เปิดรับสมัครถึงเดทไลน์ 8 มกราคม 2021
          ทุนการศึกษานี้มุ่งหมายมอบให้สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับสูงและเพื่อจะเป็นแรงจูงใจในการช่วยให้เริ่มเข้าสู่โปรแกรมการศึกษาเกียรตินิยมที่ WU สำหรับปีการศึกษา 2021/2022
           มหาวิทยาลัยวาเซดะเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับสูงที่ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงโตเกียว มีนักเรียนประมาณ 50,000 คนในแผนกระดับปริญญาตรี 13 แห่งและระดับสูงกว่าปริญญาตรี 21 แห่ง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมี Waseda International Student House  บ้านหลังนี้ช่วยให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์และเรียนรู้มุมมองโลกที่หลากหลายกับนักเรียนต่างชาติคนอื่น ๆ
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับผู้สมัครจากทุกสัญชาติที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย
-สมัครเรียนHonors degree programในสาขาที่มีการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย
-ต้องเป็นผู้ได้รับตอบรับเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย
-ผู้ที่ไม่ได้มาจากชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ต้องแสดงคะแนนความสามารถทางภาษาของ TOEFL, IELTS or PTE
          ผู้สนใจต้องสมัคร honors degree program ที่นี่ หลังจากนั้นจะได้รับการพิจารณาเรื่องทุนโดยอัตโนมัติ ส่วนหลักฐานประกอบใบสมัครต่าง ๆ ที่ต้องส่ง คือ letters of recommendation, personal copies of awards/honors, or scanned copies with any other documents
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES