ลบ แก้ไข

HITประเทศจีนให้ทุนป.โท-เอก

 
HITประเทศจีนให้ทุนป.โท-เ
Harbin Institute of Technology มหาวิทยาลัยวิจัยที่เป็นสมาชิกของ China’s elite C9 Leagueหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาชั้นแนวหน้าเก้าแห่งของจีน กำลังให้ทุน Chinese Government Scholarships at Harbin Institute of Technology,2021ทุนมีมูลค่าสูงสุดครอบคลุมค่าเรียน ค่าธรรมเนียม ที่พักและมีเงินเดือนให้
          ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1920 สำหรับ Harbin Institute of Technology ตั้งแต่นั้นมาได้พัฒนามาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศที่เปิดกว้าง เน้นด้านการวิจัย และการศึกษาในสหวิทยาการ โดยให้น้ำหนักไปที่สาขาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนสาขาอื่น ๆ ประกอบไปด้วย encompassing management, liberal arts, economy and law
           ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
1.ได้ยกเว้นค่าลงทะเบียน ค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก
2.ประกันสุขภาพ 800หยวนต่อปี
3.เงินเดือน ปริญญาโท: 3,000 RMB / เดือน ส่วนปริญญาเอก: 3,500 RMB / เดือน
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ไม่มีสัญชาติจีน และมีสุขภาพดี
-มีผลการเรียนที่ผ่านมาดีเยี่ยม และจำกัดอายุผู้สมัคร ระดับปริญญาโท ไม่เกิน 35 ปี ส่วนปริญญาเอก ไม่เกิน 40 ปี
-ไม่รับทุนอื่นในเวลาเดียวกัน
-มีความสามารถในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
           อนึ่ง หลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมดสอนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน (ยกเว้น School of Humanities, S. S. and Law) โดยทั่วไปหลักสูตรปริญญาโทจะสอนเป็นภาษาจีนยกเว้น English programs of Management, Material Science, Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electronics and Chemical Engineering & Life Science and Technologyผู้สมัครที่ไม่มีทักษะภาษาจีนจะต้องเรียนหลักสูตรภาษาจีน 1 ปีและต้องผ่าน HSK 4 เพื่อเรียนในสาขาหลัก ๆ ที่สอนเป็นภาษาจีน
           สำหรับโปรแกรมที่สอนเป็นภาษาอังกฤษผู้สมัครที่ภาษาแม่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษควรส่งใบรับรองความสามารถภาษาอังกฤษคะแนนสูงกว่า 80 สำหรับ TOEFL หรือ 5.5 สำหรับ IELTS หรือใบรับรองจากมหาวิทยาลัยก็ได้เช่นกัน
            ผู้สนใจที่ต้องการได้รับการพิจารณาเรื่องทุน จำเป็นต้องทำ application form ให้สมบูรณ์แล้วส่งไปยัง No.11 Siling Street, Nangang District, Harbin (150001), China โดยมีเอกสารประกอบ คือ full-time study diploma, Transcripts, A study or research plan, Two recommendation letters, a Passport copy, Photocopy of Foreigner Physical Examination Form, Language proficiency certificate, Certificate of No Criminal Record, an Acceptance letter         
 
           ผู้สนใจสมัครขอทุน ภายใน 25 ธันวาคม 2020
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES