ลบ แก้ไข

ทุนป.โทการจัดการความยั่งยืน

 
ทุนป.โทการจัดการความยั่ง
Universitas Gadjah Mada ด้วยความช่วยเหลือจาก University of Agder ประเทศนอร์เวย์และเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน หรือASEAN University Network เสนอให้ทุนASEAN Master in Sustainability Management
          โปรแกรมนี้เป็นหลักสูตร MBA ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผสมผสานทางวิชาการและการปฏิบัติที่หลากหลายเข้าด้วยกัน เพื่อรับมือกับความท้าทายเร่งด่วนด้านความยั่งยืนโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนจากอาเซียน 20คนที่จะได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนพร้อมโอกาสเรียน 1 ภาคเรียนในประเทศนอร์เวย์ ที่เป็นการ เรียนรู้วิธีดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนให้เหมาะกับศตวรรษที่ 21
          ทุนนี้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มกราคม 2021
 
https://www.asean-sustainability.mba/
 
 TOP RELATED


NEW STORIES