ลบ แก้ไข

ทุนที่Monashประจำปี2021

 
ทุนที่Monashประจำปี2021
Monash Universityมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย เชิญนักศึกษาจากต่างชาติสมัครชิงทุนของมหาวิทยาลัย(แคมปัสหลักในออสเตรเลีย)ในการเรียนหลักสูตรเต็มเวลาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท(coursework)ประจำปี 2021 ทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษา มีจำนวน 31 ทุน
            มหาวิทยาลัยโมนาชได้รับการจัดอันดับtop one percent of world universities ตามการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของหน่วยงานจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่าง Times Higher Education
           Monash International Merit Scholarshipเป็นทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับ Undergraduate หรือ Postgraduate (coursework)ในสาขาใดสาขาหนึ่งที่เปิดสอนที่โมนาช แคมปัส ในออสเตรเลีย ส่วนประเภทและมูลค่าทุนสำหรับผู้สมัครจากต่างชาติ สูงสุด$50,000 (based on a 5-year degree)ตลอดหลักสูตรโดยปีหนึ่งมีมูลค่า $10,000 สำหรับการเรียนเต็มเวลา(48 credit points)
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักศึกษาต่างชาติ.
-หากเป็นนักศึกษาปัจจุบันต้องเรียนมาแล้ว 2 ภาคการศึกษา
-หากเป็นผู้สมัครครั้งแรกต้องได้รับตอบรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัย
-หากเป็นนักศึกษาปัจจุบันที่เรียนหลักสูตร Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (Honours) course หรือ Medical Science and Doctor of Medicine (MD)ต้องจบแล้ว 3 ภาคการศึกษา
           ผู้สนใจต้องดำเนินการส่งแบบฟอร์มการสมัคร separate application formโดยแต่ละประเภททุนจะมีรายละเอียดการสมัครที่แตกต่างกัน สามารถดูได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgqQA20MmcS9tu1az8IEK9CJcnFTBEDy7oTVTPZsmjMcLHaw/viewform โดยสามารถดูเกี่ยวกับหลักฐานประกอบใบสมัครได้ที่ supporting documents.
         ผู้สมัครชิงทุนของ Monash University ที่มาจากต่างชาติไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษขั้นต่ำตามที่กำหนด ได้แก่  IELTS (International English Language Testing System – Academic): Overall test score: 6.5 TOEFL (American Test of English as a Foreign Language): Paper-based test: 550 Test of Written English (TWE): 4.5 or Internet-based test: 79

          มหาวิทยาลัยมีเดทไลน์ในการรับสมัครขอทุน หลายช่วงเวลา ได้แก่

Round one: 15 October – Semester one or two of the following year
Round two: 15 November – Semester one or two of the following year
Round three: 15 January – Semester one or two of the current year
Round four: 15 March – Semester two of the current year
Round five: 15 April – Semester two of the current year
Round six: 15 May – Semester two of the current year
 TOP RELATED


NEW STORIES