ลบ แก้ไข

เรียนSTEMที่USAกับทุน100%

 
เรียนSTEMที่USAกับทุน100
มาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไปเรียนต่อ STEM ที่อเมริกา และสายอาชีพต่างๆในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากวิทยากรของมหาวิทยาลัย Full Sail University น้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทุนการศึกษาเต็มจำนวน
         สำหรับการเรียนสาย STEM สำหรับนักศึกษาผู้หญิง และนักศึกษาต่างชาติ เข้าร่วมฟังกิจกรรมฟรีออนไลน์ วันพุธที่ 28 ตุลาคมนี้ เวลา 10:15 - 10:50 น.
.
ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ https://forms.gle/JAXP1m66deVkkbog8
.
.
Do you want to study STEM in the U.S.?
.Find out more about Studying STEM in the U.S. and Careers in Computer Science from a guest speaker from Full Sail University. You will learn more about full scholarships in STEM for women students and international students. Join us for a FREE online session on Wednesday, October 28, 2020 from 10:15-10:50 am.
.
Pre-register at https://forms.gle/JAXP1m66deVkkbog8
#EdUSAatHome
 
 TOP RELATED


NEW STORIES