ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรี+ออฟชั่นทำงานที่สิงคโปร์

 
ทุนป.ตรี+ออฟชั่นทำงานที่
SMU Dato Kho Hui Meng International Scholarship in Singapore, 2021 ทุนเรียนระดับปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขา)สำหรับผู้สมัครที่มีความเป็นเลิศจากนานาชาติที่ Singapore Management Universityประจำปีการศึกษา 2021-2022 ทุนมูลค่า $87,400 สามารถต่อเนื่องได้ตลอดหลักสูตร 4 ปี พร้อมออฟชั่นทำงานในบริษัทที่นี่ 3 ปี
          Singapore Management University เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรระดับโลกที่สนับสนุนผู้ประกอบการทางสังคมชั้นนำทั่วโลก สถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกในหลากหลายสาขาวิชา
           ผลประโยชน์ที่ผู้ได้ทุนจะได้คือการสนับสนุนด้านการเงินสูงถึง $ 87,400 (สำหรับค่าเล่าเรียน  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา และข้อกำหนดสำหรับโครงการนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย) ทุนจะขยายครอบคลุมการศึกษาได้ถึง 4 ปี นอกจากนี้ยังสามารถใช้ประโยชน์จาก Tuition Grant Scheme (TGS)ของรัฐบาลสิงคโปร์ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสนับสนุนทางการศึกษา ซึ่งภายใต้ TGS ที่ไม่ได้เป็นชาวสิงคโปร์ (รวมถึงผู้อยู่อาศัยถาวรในสิงคโปร์) จะต้องทำงานให้กับ บริษัทที่จดทะเบียนในสิงคโปร์เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปีเมื่อสำเร็จการศึกษา
            คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้มีสัญชาตินานาชาติ ที่ลงทะเบียนเรียนปริญญาตรีที่SMUในสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอน
-มีผลการศึกษาที่ผ่านมายอดเยี่ยม มีความเป็นผู้นำ มีทักษะด้านสังคมรวมถึงเคยเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านการบริการชุมชน และกีฬา
-สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
           ผู้สนใจขอทุน ต้องสมัครเข้าเรียน undergraduate degree coursework ซึ่งในเรื่องคุณสมบัติต่าง ๆ สามารถดูได้ทาง entry requirementsส่วนหลักฐานในการประกอบใบสมัคร ประกอบไปด้วย letters of recommendation and a personal statementตลอดจนหลักฐานความสามารถในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษ
           โดยหลังจากคุณสมบัติผ่านและได้รับการรับเข้าศึกษาแล้ว จะได้รับการพิจารณาเรื่องทุนโดยอัตโนมัติ ผู้สมัครต้องดำเนินการสมัคร ภายใน 19 มีนาคม 2021
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES