ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรีที่Torontoปี2021

 
ทุนป.ตรีที่Torontoปี2021
University of Torontoมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าของแคนาดา เชิญนักเรียนที่สนใจทั่วโลก(และในประเทศ)สมัครชิงทุนระดับปริญญาตรีในสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัย ประจำปี 2021 หรือPresident’s international awards of Excellence at University of Toronto, 2021เปิดรับใบสมัครถึง 15 มกราคม 2021
          มหาวิทยาลัยโตรอนโตได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยชั้นนำของโลกซึ่งขับเคลื่อนด้วยการคิดค้นและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 700 กว่าหลักสูตรและระดับบัณฑิตศึกษา 200 กว่าหลักสูตร โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าถึงการศึกษาพื้นฐานและอัพเกรดทักษะที่สูงขึ้น
            โครงการทุนที่มีประมาณ 150 ทุน เป็นการศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีมูลค่า 10,000 ดอลลาร์ในปีการศึกษาแรก นอกจากนั้นผู้ได้ทุนยังจะได้เข้าถึงการจ้างงานนอกเวลาในมหาวิทยาลัยในช่วงปีที่สอง รวมถึงการเข้าถึงโอกาสการเรียนรู้ระดับสากลในช่วงที่เรียกว่า U of T experience
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักเรียนชาวแคนาดาและต่างชาติ
-กำลังจะสมัครเข้าศึกษาปีแรกในระดับปริญญาตรี
-มีผลการเรียนอยู่ในระดับสูงด้านวิชาการและการสร้างสรรค์
          ในการเข้าสู่โปรแกรมนี้ ผู้สมัครต้องดำเนินการสมัครเข้าเรียน admission in the undergraduate degree coursework หลังจากผ่านขั้นตอนนั้นเรียบร้อยแล้ว จึงจะได้รับการพิจารณาเรื่องทุนโดยอัตโนมัติ โดยหลักฐานประกอบใบสมัครในการสมัครเรียน ได้แก่ statement of purpose and objectives, official test scores, three letters of reference, resume/curriculum vitae, and transcripts or mark sheets
          ลิงก์เพิ่มเติม
admission requirements page.
English language requirements 
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES