ลบ แก้ไข

Glendon A. Lean Memorial PhD

 
Glendon A. Lean Memorial
Deakin Universityมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่มีนักศึกษากว่า 5 หมื่นคน กำลังเปิดให้ทุนDeakin Glendon A. Lean Memorial PhD international awards ทุนครอบคลุม เงินช่วยเหลือ $ 27,596 + ค่าย้ายถิ่นฐาน $ 500-1500 + ค่าศึกษาวิจัยและประกันสุขภาพ เดทไลน์ในการสมัคร 21 กุมภาพันธ์ 2021
          Deakin University เป็น 1 ในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย ตั้งชื่อตามอดีตผู้นำชื่อดัง Alfred Deakinซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 2 ของประเทศออสเตรเลีย โดยมหาวิทยาลัยถูกตั้งขึ้นในปีค.ศ.1974 มีนโยบายมุ่งช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติทางด้านการเงินเพื่อให้มีโอกาสมาศึกษายังมหาวิทยาลัย โดยมีทุนและเงินช่วยเหลือในหลายรูปแบบ โดยแบ่งเป็นประเภททุนต่าง ๆ ดังนี้
          Glendon A. Lean Memorial PhD international awards เป็นโปรแกรมการศึกษาสนับสนุนผู้สมัครระดับปริญญาเอกที่ต้องการสานต่อการศึกษาวิจัยด้านคณิตศาสตร์ศึกษาสำหรับภาคการศึกษา 2020/2021
            สรุปคุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักศึกษาต่างชาติที่สมัครโปรแกรม PhD degree programme in Mathematics Education.
-ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและสำเร็จการศึกษาระดับเกียรตินิยม (first class) หรือปริญญาโทมาตรฐานเทียบเท่าพร้อมองค์ประกอบการวิจัยที่สำคัญ
      ในการคว้าโอกาสทุนนี้ ผู้สมัครจะต้อง admissionเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกที่ Deakin University หลังจากลงทะเบียนแล้ว จึงสามารถสมัครโดยใช้expression of interest formโปรดยื่นแบบฟอร์ม "Expression of Interest" และสแกนสำเนาเอกสารสนับสนุน(degree certificates, two references, and CV) ทางอีเมลไปที่ artsed-hdr-at-deakin.edu.au    
          ลิงก์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
entry requirements 
English language requirements 
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES