ลบ แก้ไข

ทุนเอนทรานซ์ที่แคนาดา

 
ทุนเอนทรานซ์ที่แคนาดา
International Entrance Scholarship at University of Calgary, Canadaเป็นทุนที่เปิดโอกาสแก่นักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนระดับปริญญาตรี โดยทุนมีมูลค่า 15,000 เหรียญและมีโอกาสต่ออายุทุนได้ทุกปี เปิดรับใบสมัครถึง 1 ธันวาคม 2020
          University of Calgary เป็นสถาบันที่เติบโตและทันสมัยซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Calgary ประเทศแคนาดา มหาวิทยาลัยมีพันธกิจในการเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยชั้นนำของแคนาดา ทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาของนักเรียนมาโดยตลอด มี 14 คณะ 53 หน่วยงานและเปิดสอนหลักสูตรวิชาการมากกว่า 200 หลักสูตร
            คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับผู้สมัครจากทั่วโลก
-สมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในหลายสาขา
-เป็นนักเรียนต่างชาติที่เข้าสู่ปีแรกในระดับปริญญาตรีในภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงที่กำลังจะมาถึง
-มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดความสามารถทางภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย โดยผู้ไม่ได้มาจากชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ต้องมีผลคะแนนจากหน่วยงานต่อไปนี้
  • Internet-based Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
  • Paper-based Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
  • Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) examination
  • Canadian Academic English Language (CAEL)
  • International English Language Test System
  • Pearson Test of English (Academic).
            ผู้ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีprogram จากมหาวิทยาลัยจึงจะมีสิทธิในการสมัครขอทุน
           อนึ่ง ผู้ได้ทุนสามารถต่ออายุทุนได้ในปีที่สอง สามและสี่ที่มหาวิทยาลัย โดยต้องทำผลการเรียนรับได้เกรดเฉลี่ย 2.60 ขึ้นไปของการลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 24.00 หน่วยในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวที่ผ่านมา
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES