ลบ แก้ไข

19ทุนป.ตรี/โทที่Victoria

 
19ทุนป.ตรี/โทที่Victoria
Victoria University of Wellingtonกำลังเปิดรับใบสมัครชิงทุนมูลค่า$10,000(และ$5,000)Victoria Tongarewa funding for International Students in New Zealand, 2020 มีจำนวน 19 ทุน รับผู้สมัครเรียนจากนานาชาติที่ต้องการมาศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ โท ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัย
          ในฐานะมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในนิวซีแลนด์ มหาวิทยาลัยวิกตอเรียแห่งเวลลิงตันเป็นที่รู้จักกันดีในสาขาวิชากฎหมายและสาขาวิชามนุษยศาสตร์บางสาขา อีกทั้งยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกเสมอมา
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครที่มาจากชาติต่าง ๆ ทั่วโลก
-เป็นผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัย
-ไม่ได้จบระดับมัธยมปลาย หรือหลักสูตรเตรียมปริญญาตรีในนิวซีแลนด์และสมัครเรียนแบบเต็มเวลา
-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
            ผู้สนใจต้องทำการสมัครเข้าศึกษาที่Victoria University of Wellington ให้เรียบร้อยก่อนapply onlineโดยผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานประกอบ เป็นหนังสือแสดงเจตจำนงระบุเหตุผลที่ต้องการศึกษาต่อที่ Victoria University,เป้าหมายทางวิชาการและเหตุผลที่ตนควรได้รับโอกาสศึกษาที่นี่,ประสบการณ์ที่เคยมีบทบาทผู้นำ,รายละเอียดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในโรงเรียนหรือชุมชน,ใบรับรองผลการศึกษาเต็มรูปแบบ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง .
จากนั้นจึงสมัครขอทุน
            ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนการศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น 10 scholarships of NZ$10,000 ซึ่งเป็นส่วนลดค่าเรียนที่ให้ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท / 9 scholarships of NZ$5,000ให้เฉพาะระดับปริญญาโท
            เดทไลน์ในการสมัคร  30 November (For Trimester 1) annually
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES