ลบ แก้ไข

Honjoให้ทุนโท-เอกที่ญี่ปุ่น

 
Honjoระดับโท-เอกที่ญี่ปุ
เชิญผู้ต้องการไปศึกษาวิจัยในบัณฑิตวิทยาลัยต่าง ๆ ของญี่ปุ่น โดยมีเงินเดือน 3 ระดับช่วยในระยะเวลา ระหว่าง 1-5 ปี ตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครชิงทุนHonjo international awards for Graduate Students in Japanจำนวน 15-20 ทุน โดยไม่จำกัดสาขาเรียน ผู้สนใจยื่นใบสมัครถึง 31 ต.ค.2020
         Honjo International Scholarship Foundation ก่อตั้งขึ้นเพื่อมอบมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้มีปัญญาเฉียบแหลมทางการเรียนในประเทศกำลังพัฒนาที่กำลังมีปัญหาทางการเงินสำหรับการศึกษา ภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกัน โดยในปีนี้เปิดรับสมัครชิงทุน Honjo International Scholarships for Graduate Students  สำหรับผู้สมัครเรียนระดับ Master และ PhDจากต่างชาติ เพื่อเข้าเรียนที่บัณฑิตวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของประเทศญี่ปุ่นในภาคการศึกษาที่เริ่ม 1 เมษายน 2020 โดยเมื่อได้รับการพิจารณาให้ทุนแล้ว ผู้สมัครจะได้โอกาสในการเลือกความช่วยเหลือด้านเงินทุนในแบบต่าง ๆ 3 แบบ ได้แก่
¥200,000 per month for 1 or 2 years
¥180,000 per month for 3 years
¥150,000 per month for 4 or 5 years
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
 -ไม่เป็นผู้มีสัญชาติญี่ปุ่น
-สมัครเข้าศึกษาวิจัยที่ Graduate School ที่เริ่มภาคเรียน April 1, 2020
-ผู้ลงทะเบียนเรียนระดับ PhD ต้องเกิดหลัง March 31, 1984 ส่วน Master Degree ต้องเกิดหลัง March 31, 1989
-มีหลักประกันว่าหลังจบการศึกษาแล้ว จะมีงานทำในประเทศบ้านเกิด หรือมีความตั้งใจหนักแน่นว่าจะทำงานในประเทศตนในอนาคต
-เป็นผู้มีความเข้าใจดีเรื่องสันถวไมตรีและการสร้างมิตรสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยสามารถเข้าร่วมทำกิจกรรมที่ทางมูลนิธิHonjo ดำเนินการ
-สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันได้ โดยการสัมภาษณ์ทุนจะทำในภาษาญี่ปุ่น
          ผู้สนใจสมัครขอทุนต้องเข้าไปสมัครออนไลน์ที่ “web application system” และดำเนินการอัปโหลดเอกสารที่ใช้ในการสมัคร ซึ่งประกอบไปด้วย Academic transcript (In Japanese or English), Research Plan, A recommendation letter from the supervisor, Documents that prove admission, such as an admission letter, a letter of acceptance etc.
         ผู้สมัครจากนอกประเทศญี่ปุ่น ต้องมีวุฒิด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่กำหนดในการสมัคร
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES